RESIDÈNCIA

La Residència La Llar és una institució que ofereix acolliment assistencial temporal o permanent, principalment a gent gran amb i sense dependència, tant a nivell privat com públic (som centre col·laborador del Departament de Benestar i Família).

“El respecte per la dignitat de les persones grans, els seus drets, les seves preferències i la recerca del seu benestar personal són valors essencials del nostre model d’atenció.”

La Residència està situada a l’Avinguda Abat Marcet, 78, de Terrassa, dins del nucli urbà, rodejada d’una gran oferta de serveis i comerç, així com centres d’atenció primària i hospitals per a l’atenció sanitària, i amb bones comunicacions per carretera i per tren amb altres poblacions d’influència.
Treballem amb un model d’atenció centrat en la persona i el seu projecte de vida, amb l’objectiu que senti la residència com la seva pròpia llar.

COM TREBALLEM?

 • Estudiant i valorant els gustos de cada persona, els seus desitjos, habilitats i història de vida.
 • Oferint un ambient familiar i activitat de vida quotidiana que doni resposta a les necessitats de cada persona i la mantingui activa i participativa en la mesura possible.
 • Oferint un acompanyament especial durant els primers 30 dies a les persones que comencen la seva estada a la Residència, perquè coneguin i es familiaritzin amb la seva nova llar.
 • Realitzant un seguiment constant de l’evolució de cadascú per adaptar les activitats i serveis a les necessitats que es presenten en cada moment.
 • Mantenint constant comunicació entre tots els professionals que atenen a la persona i treballant amb una visió interdisciplinària (mèdica, sanitària, social, psicològica, assistencial…) per gestionar els problemes amb solucions globals i coordinades.
 • Mantenint relació i comunicació amb les famílies i promovent la seva participació en la vida i activitats de la Residència La Llar.

QUÈ US OFERIM?

La Residència La Llar ofereix una complerta gamma de serveis per tal d’oferir a tots els residents una atenció global. En cada cas, l’assistència i serveis es concreten a partir de la valoració interdisciplinària de cada persona, i es defineixen en el Pla Interdisciplinari d’Atenció Individual i Personalitzat, on participen la persona i la seva família, i es consensua entre tots.

 • Atenció sanitària
 • Atenció social i psicològica
 • Programes per fomentar les capacitats cognitives i l’autonomia funcional
 • Programes per impulsar les relacions socialsi participació comunitària
 • Programes d’activitats de lleure i afeccions
 • Servei de perruqueria (de caràcter opcional)

 • Servei de podologia (de caràcter opcional)
 • Servei de costura (de caràcter opcional)
 • Servei d’acompanyament (de caràcter opcional)
 • Servei de bugaderia propi
 • Servei de restauració propi
 • Servei de farmàcia

EQUIPAMENTS
La Llar Residència té un ambient familiar i proper amb àmplies instal·lacions comuns (menjadors, sales d’estar, biblioteca, sala de rehabilitació funcional, sales d’activitats, capella, etc.). Ocupa una finca de 11.950m2, dels quals més de 6.000m2 corresponen a jardins.

ACTIVITATSOferim una complerta agenda d’activitats, sempre amb l’objectiu de fomentar les relacions socials a la Residència, fomentar les aficions i les activitats de lleure, i potenciar i mantenir les capacitats de cada persona:

 • Activitats manipulatives/creatives: pintura, joieria, decoració estacional, postals, labors, mitja, costura, puzles, càlcul, caligrafia, cultiu i manteniment d’hort urbà…
 • Activitats de lleure: balls de tarda, quinto, jocs, passeig, sortida i visites turístiques, festes i berenars amb les famílies, actuacions musicals…
 • Activitats relacionals: cafè tertúlia, grups de conversa, taller de contes
 • Activitats cognitives: musicoteràpia, teràpia cognitiva, jocs esportius

 • Psicoestimulació / estimulació sensorial: tallers i activitats multisensorials amb materials diversos com llums, sorres, pedres de colors, textures, música, etc., psicomotricitat.
 • Activitat física: exercicis aeròbics, de mobilitat articular, força, elasticitat, coordinació…
 • Altres activitats: activitats intergeneracionals, musicals, amb altres entitats, conferències, exposicions, actuacions, festes, misses, etc.

EQUIP PROFESSIONAL

L’equip de la Residència La Llar té caràcter interdisciplinari i es troba format per professionals altament qualificats en l’atenció a la persona gran:

 • Metge
 • Psicòlegs
 • Fisioterapeutes
 • Infermers
 • Educadors socials
 • Terapeutes ocupacionals
 • Treballadores Socials
 • Personal gerocultor
 • Musicoterapeutes
 • Monitors d’activitats
 • Etc.


“A més de l’atenció de tots aquests
professionals, la persona atesa i la seva
família tenen al seu servei un treballador
social de referència, al que poden
dirigir-se per a qualsevol inquietud o
consulta.”

QUÈ ENS FA DIFERENTS?

Oferim un servei i un temps d’atenció al resident molt superior als estàndards que fixa l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

100%16.012
70%13.089
100%75.705
60%58.258

Àrea Sanitària Rehabilitadora

Personal cuidador

blue-dot Residència La Llar      grey-dot ICASS

* Hores anuals, calculades sobre la base de 154 residents.

** ICASS = Valors mínims recomanats per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

CONTACTE

icona xat residència terrassa gent gran avis

 • Residència La Llar: Av. Abat Marcet, 78 · 08225 Terrassa
 • Horari: de dilluns a divendres, visites concertades.
 • Horari de visites familiars: de 9.00 a 19.30 h.
 • Totes les persones residents a la Residència La Llar poden entrar i sortir sempre que vulguin.
  Informació: 93 736 49 49· residencia@lallarfundacio.cat