centre-de-dia-nou-estil

CENTRE DE DIA

El Centre de dia La Llar, de LaFACT Gent Gran, ofereix des de 1997 un servei exclusivament diürn,

dirigit a persones amb o sense dependència.

El Centre de dia aplica un novedós sistema basat en les unitats de convivència, formades per grups petits de persones amb les capacitats preservades similars

L’objectiu del Centre de dia La Llar és facilitar a la persona atesa la continuïtat de la vida a casa afavorint la recuperació i el manteniment de les seves capacitats, i alhora donar un temps de descans al cuidador principal, que normalment és la família.

El Centre de dia compta amb un equip de professionals especialitzats que es preocupen per oferir una atenció centrada en la persona, atenent des de la proximitat i el coneixement de totes les circumstàncies que l’envolten.

A QUI ES DIRIGEIX

El Centre de dia La Llar es dirigeix a persones que necessiten atenció per realitzar determinades activitats,

i que volen compaginar l’estada al centre però sense deixar casa seva.

MODALITAT D’ESTADA

El Centre de dia La Llar ofereix un servei diürn amb els següents horaris:

Dilluns a divendres: de 8.00 a 20h. Dissabtes i diumenges: de 10 a 20h
Totes les famílies i persones ateses al Centre de dia la Llar poden escollir la modalitat d’estada que millor s’adapti a les seves necessitats:

 • Tots els dies de la setmana: de dilluns a diumenge
 • Només caps de setmana: dissabte+diumenge
 • Només laborables: de dilluns a divendres
 • A mida / en dies alterns

QUÈ US OFERIM?

Des de l’any 2013 el Centre aplica un novedós sistema basat en les Unitats de convivència, formades per grups de 25 persones com a màxim amb capacitats preservades similars. Un programa amb el que es fomenta una major implicació en les tasques del dia a dia al Centre i les relacions interpersonals, i que ha suposat una nova mirada a les necessitats de la gent gran.
Al Centre de dia La Llar oferim un pla integral d’atenció totalment personalitzat, que inclou:

 • Atencions bàsiques en la vida diària.
 • Seguiment, prevenció i cura de les possibles alteracions de la salut.
 • Manutenció i dietes individualitzades amb supervisió dietètica.
 • Activitats d’estimulació per al manteniment de les capacitats cognitives i foment de les relacions.

 • Serveis complementaris: fisioteràpia i rehabilitació funcional, podologia, bugaderia, perruqueria, farmàcia, servei religiós, transport adaptat…
 • Programa de suport i formació a totes les famílies de les persones ateses.

EQUIPAMENTS

 • 5 espais de convivència
 • Sala polivalent per a activitats
 • Sala de conferències
 • Gimnàs
 • Jardí

ACTIVITATS

 • Activitats manipulatives/creatives: pintura, joieria, decoració estacional, postals, labors, mitja, costura, puzles, càlcul, caligrafia, cultiu i manteniment d’hort urbà…
 • Activitats de lleure: balls de tarda, quinto, jocs, passeig, sortida i visites turístiques, festes i berenars amb les famílies, actuacions musicals…
 • Activitats relacionals: cafè tertúlia, grups de conversa, taller de contes
 • Activitats cognitives: musicoteràpia, teràpia cognitiva, jocs esportius

 • Psicoestimulació / estimulació sensorial: tallers i activitats multisensorials amb materials diversos com llums, sorres, pedres de colors, textures, música, etc., psicomotricitat.
 • Activitat física: exercicis aeròbics, de mobilitat articular, força, elasticitat, coordinació…
 • Altres activitats: activitats intergeneracionals, musicals, amb altres entitats, conferències, exposicions, actuacions, festes, misses, etc.

Valoració i assessorament personalitzat gratuït i a domicili per part de professionals del servei 

EQUIP PROFESSIONAL

El Centre de Dia La Llar compta amb un complert equip de professionals de les disciplines més diverses, per poder oferir una atenció integral de qualitat a totes les persones:

 • Psicòleg
 • Fisioterapeuta
 • Infermer
 • Educador social
 • Terapeuta ocupacional
 • Treballador social
 • Personal gerocultor
 • Musicoterapeuta
 • Monitors d’activitats
 • Etc.

UNA ATENCIÓ ALTAMENT QUALIFICADA

L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials fixa en 260,10 hores anuals el temps de dedicació a la persona atesa d’un centre de dia.

El gran valor diferencial del Centre de Dia La Llar no és només disposar de diferents espais en funció a les capacitats de la persona, sinó disposar d’un gran ventall d’activitats on es dóna protagonisme a les famílies.

Centre de dia
100%283,30
ICASS
70%260,10

Hores d’Atenció professional

* Càlcul anual realitzat a partir de 93 persones

** ICASS = Valors mínims recomanats per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

CONTACTE

icono centre de dia terrassa

 • Centre de Dia La Llar: Campiones Olímpiques, 36. 08225 Terrassa Barcelona
 • Horari: Dilluns a divendres de 9.00h. a 19.00h. / Dissabte i diumenge de 9.30h. a 19.30h.
 • Informació: 93 736 49 49 · 678 811 517  whatsapp-ico · cdia@lallarfundacio.cat
 • Clients i familiars del servei: 93 736 49 43 · cdia@lallarfundacio.cat