LaFACT Gent Gran

de la Fundació Antiga Caixa Terrassa

LaFACT Gent Gran va ser inaugurada el 30 d’octubre de 1949, per l’antiga Obra Social de la Caixa de Terrassa i constituïda com a Fundació Privada President Torres Falguera el 12 de gener de 1987. És una institució permanent, de caràcter benèfic i assistencial i sense afany de lucre.

En l’actualitat, LaFACT Gent Gran és una organització amb més de 65 anys d’experiència en l’acompanyament a persones amb o sense dependència, integrada per uns 125 professionals altament qualificats.

 

Gràcies a la tasca d’aquests professionals, LaFACT Gent Gran ha desenvolupat un model de servei orientat a l’atenció integral de la persona, atenent la totalitat de les seves necessitats sense deslligar-la del seu entorn i sense segregacions per raó d’edat . Una atenció personalitzada i amb un alt contingut educatiu, d’estimulació, de prevenció i de manteniment de les capacitats físiques, funcionals, socials, psicològiques i espirituals, conservant com objectiu primordial el desenvolupament i el creixement personal.

MISSIÓ

La finalitat darrera de LaFACT Gent Gran és contribuir a la millora del benestar de la comunitat i alhora, possibilitar el desenvolupament i integració social de la persona amb dependència o gran amb o sense dependència.

 

L’objectiu prioritari de LaFACT Gent Gran és acompanyar a les persones durant el seu procés de vida per millorar el seu benestar, a més, generar coneixement i serveis personalitzats per promoure la seva autonomia i dignitat. Des d’una visió holística, crear una plataforma de serveis d’atenció a la persona, sostenible i de qualitat (amb mitjans propis o integrant aliances amb tercers), oberta i sense afany de lucre.

VISIÓ

LaFACT Gent Gran vol crear valor social i contribuir a la qualitat de vida i a l’envelliment saludable de les persones gràcies a l’aplicació d’un model de qualitat de servei i d’una gestió que sigui referència en el sector.

 

La societat, les persones ateses i el seu entorn, reconeixen i trien LaFACT Gent Gran pel seu coneixement i capacitat per possibilitar el procés d’envelliment actiu i saludable, i per donar resposta a les necessitats derivades de processos de fragilitat i dependència.