HISTÒRIA

1949 Inauguració de La Llar Residència a Terrassa
1987 Creació de la Fundació President Torres Falguera
1991 Generació de la filosofia de La Llar Fundació
1993 Treball equip interdisciplinari
1996 – 2001 Primer Pla Estratègic
1997 Servei de Centre de Dia a Terrassa
1997 Servei de Restauració Social a Terrassa
1998 Premi FAD: Qualitat en Centre Sociosanitari
1999 Servei d’Atenció Domiciliària a Terrassa
2001 Centre per a l’Autonomia Personal
2002 Premi FAD: A l’Excelència en la Qualitat
2002 Llibre de Bones Pràctiques
2003 Grup Promotor del Comitè d’Ètica Assistencial per a residències

2004 – 2007 Segon Pla Estratègic

2005 Certificació Joint Commission per a tots els serveis de la Fundació
2006 Ortopèdia, Llar Activa a Terrassa
2006 Premi FAD: Qualitat en Centre Sociosanitari
2006 Comitè d’Ètica en Intervenció Social
2009 – 2011 Tercer Pla Estratègic
                 2011 Equip de Reflexió Ètica de la Fundació
2012 – 2015 Quart Pla Estratègic
2013 Premi Territorios Solidarios. BBVA
2013 Cuina de Textura Modificada
2014 Premi Territorios Solidarios. BBVA
2014 Reconeixement d’Egarsat a La Llar per la seva tasca en Prevenció de Riscos laborals.
2015 Premi Territorios Solidarios.
2015 Premi BBVA.

sanefa_footer