Participem en el programa REMI

Participem en el programa REMI

Els serveis de residència i centre de dia participen en la prova pilot del Programa REMI. Aquest  pretén contribuir a la prevenció del deteriorament cognitiu en persones grans amb dependència, així com a la reducció dels símptomes en aquelles que ja el tenen. El seu disseny, basat en la Teràpia de Reminiscència, ha estat una iniciativa de la Fundació Salut i Envelliment (FSiE) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El programa REMI compta amb el suport de la convocatòria de la Fundació Bancària “la Caixa” Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència 2016.”

Lideren aquesta prova pilot les psicòlogues i les educadores socials de La Llar Fundació J