Formar-nos en la reanimació de persones

Formar-nos en la reanimació de persones

5 i 6/4/16 – Aquests dies personal de la Llar Fundació ha realitzat un complet curs per a efectuar correctament la reanimació cardiopulmonar (CRP) i l’ús d’un aparell de desfibril·lació extern semiautomàtic (DESA). El curs anava dirigit a persones que professionalment no són del sector sanitari però que indirectament poden veure’s en situació de realitzar aquestes tècniques de reanimació.