Festes i festejos!

Festes i festejos!

JUNY 2016 – A la Llar Fundació ens agrada fer festes i d’idees sempre ens en venen. Ara, fer anys és una gran ocasió i fer-ne noranta és un gran fita que ve es mereix una gran celebració. Tots reunits, en un bon entorn, família, amics i companys. Reconeixement d’una llarga vida!