Assemblea General Anual

Assemblea General Anual

19/4/16 – La direcció de la Llar Fundació va reunir als treballadors de la casa en l’Assemblea General Anual per informar de la memòria d’activitats i el tancament econòmic de 2015, relacionant-ne les dades econòmiques i financeres amb les diferents activitats i idiosincràsies dels serveis. També es presentaren els eixos i objectius previstos per l’any 2016 i el pressupost amb el què es compta per assolir-los.